Bitmania

Bit je základní a současně nejmenší jednotkou v informatice. 1 bit reprezentuje informaci, získanou odpovědí na jednu otázku typu ano/ne. Bit se v praxi nejčastěji objevuje jako základní jednotka kapacity paměti, tzn. jednotka množství informace, která může být v jednom okamžiku v paměti uložena. Skupina 8 bitů se nazývá Byte (B).
1kB = 1024 B
1MB = 1024 kB
1GB = 1024 MB

Nová hra
Průvodce učitele

Celkové skóre: Klik skóre: